Vroeger rond Koninginnedag, tegenwoordig Koningsdag wordt officieel bekendgemaakt aan wie een koninklijke onderscheiding wordt toegekend. Een dergelijke onderscheiding, in de volksmond informeel lintje genoemd, is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere diensten voor de samenleving.

Kandidaten moeten worden voorgedragen bij de burgemeester van hun woonplaats. Als deze akkoord is stuurt hij de aanvraag door naar de Commissaris van de Koning. Deze stuurt de aanvraag na goedkeuring door naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Het kapittel voor de Civiele Orden, dat is gevestigd bij de Kanselarij, adviseert vervolgens de verantwoordelijke minister over de toekenning. De Koning en de minister op wiens beleidsterrein iemand actief is, zetten dan hun handtekening onder het Koninklijk Besluit. U leest het, een koninklijke onderscheiding wordt niet zomaar toegekend, daar komt het een en ander voor kijken.

De versierselen die bij de civiele ridderorden behoren blijven altijd eigendom van de staat. Als een persoon komt te overlijden moet de onderscheiding worden teruggestuurd naar de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Onlangs werden de gegevens van gedecoreerden uit de jaren 1815 tot 1995 vrijgegeven en konden wij kennisnemen wie van “onze familie” in die periode een onderscheiding mocht ontvangen.

ERE WIE ERE TOEKOMT

Onderstaand de naamgenoten die in de lijsten konden worden teruggevonden. Bij de een waren meer bijzonderheden vermeld dan bij de ander. Eventuele aanvullingen zullen via dit weblog worden doorgegeven.

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Bij Koninklijk Besluit (in het vervolg te noemen K.B.) van 23 augustus 1948 Eddy Heijstek, geboren 11 januari 1899 in Soerakarta (v.m. Nederlands-Indië). Hij was dirigerend Officier van Gezondheid 1e klasse bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, kortweg het KNIL. Eddy overleed op 18 oktober 1961 in Den Haag.

Op 29 april 1974 Wilhelmus Josephus Hijstek, geboren 22 april 1914 in Nijmegen. In oktober 2017 verscheen op dit weblog een artikel over hem “Willem Hijstek, een leven lang met muziek”. Hierin werd vermeld dat hij tot Ridder was benoemd, nu bleek dat dit Officier had moeten zijn. Willem overleed op 14 juli 1982 in Maastricht.

Uit een overlijdensadvertentie d.d. 6 april 2020 bleek dat Petronella Heijstek, geboren 7 maart 1928 in ’s-Gravenhage Officier in de Orde van Oranje-Nassau was. Datum en reden van toekenning helaas nog niet kunnen vinden.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bij K.B. van 21 april 1951 Huibert Gerrit Heijstek, geboren 31 maart 1885 in Hillegom. Hij was gewezen Reserve 1e Luitenant Artillerie bij het KNIL. Huibert overleed 13 november 1956 in Bennebroek.

Bij K.B. van 22 oktober 1969 Pieter Jacobus Heystek, geboren 21 januari 1911 in Rotterdam. Hij was werkzaam als referendaris bij de Raad van Arbeid in Rotterdam. Pieter overleed 4 maart 1995 in Rotterdam.

Toekenning eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

Bij K.B. van 21 mei 1958 aan Lodewijk Heijstek, geboren 26 november 1895 in ’s-Gravenzande. Hij was hoofdemployé bij de P.T.T. Lodewijk overleed 30 oktober 1974 in Delft.

In de lijst van gedecoreerden in het Nationaal Archief staat Lodewijk als Heystek vermeld terwijl in ons familiebestand de achternaam wordt geschreven als Heijstek.

Bij K.B. van 10 april 1973 aan Jan Heijstek, geboren 29 juli 1912 in Kortgene. Hij was oud-adjudant bij de Rijkspolitie. Jan overleed 15 mei 1999 in Schoorl.

Bij K.B. van 24 maart 1982 aan Dirk Heijstek, geboren 19 januari 1912 in De Werken en Sleeuwijk. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlang lidmaatschap van de gemeenteraad. In de voordracht van de gemeente werd de naam geschreven als Heijstek, het Koninklijk Besluit vermeldde echter Heystek. Dirk overleed 10 maart 1989 in Tilburg.

Niet vermeld wanneer de eremedaille werd verleend aan Antje Maria Hijstek, geboren 7 augustus 1915 in Rijnsburg en overleden 13 februari 2007 in Leusden.

Zoals hierboven vermeld bevatte de lijsten de namen van personen die in en voor 2015 waren overleden, wellicht de reden dat van de in 2007 overleden Antje Maria niet alle gegevens werden vermeld.

Toekenning eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

Wij K.B. van 20 april 1956 aan Jacob Heistek, geboren 10 mei 1891 in Muiden. Hij was bedrijfschef van de kolenwerf bij de N.V. Verenigde Zaanlandsche Steenkolenkade in Zaandam. Jacob overleed 21 juli 1974 in Zaanstad.

Bij K.B. van 20 juli 1960 aan Casper Paulus Heijstek, geboren 1 augustus 1898 in Haarlem. Hij was hoofdvertegenwoordiger bij G.F.W. Herngreen’s Fijnhouthandel in Alphen aan de Rijn. Casper overleed op 10 december 1969 in Amsterdam.

Bij K.B. van 13 oktober 1960 aan Joannes Cornelius Heijstek, geboren 24 oktober 1895 in Tilburg. Hij was baas van de Vollerij bij N.V. Janssens van Buren Wollenstoffen Fabriek in Tilburg. Joannes overleed 24 januari 1967 in Tilburg.

Bij K.B. van 26 oktober 1960 aan Johannes Hijstek, geboren 17 februari 1900 in Hillegom. Hij was werkzaam bij het bedrijf B. Hijstek en Zn. te Badhoevedorp. Johannes overleed 5 februari 1969 in Zwanenburg.

Op 30 april 1966 aan Simon Heistek, geboren op 7 april 1902 in Zaandam. Hij was hoofdemployé bij de P.T.T. Simon overleed op 4 september 1994 in Zaandam.

Bij K.B. van 14 april 1971 aan Adriana Strootman-Heijstek, geboren op 4 augustus 1892 in Klundert. Adriana overleed 26 november 1984 in Dinteloord.

Bij K.B. van 22 oktober 1975 aan Marcus Heijstek, geboren 11 november 1909 in Wissenkerke. Hij was organist van de Nederlands Hervormde Kerk in Geersdijk. Marcus overleed 29 juli 1993 in Goes.

Bij K.B. van 7 oktober 1985 aan Nicolaas Wilhelmus Heijstek, geboren 13 april 1924 in Velsen. Hij was opzichter bij de Duinwaterleiding van de gemeente Den Haag. Nicolaas overleed 19 augustus 2002 in Wassenaar.

Toekenning eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

Bij K.B. van 28 augustus 1959 aan Antonius Johannes Hijstek, geboren 21 juli 1906 in Tilburg. Hij was draadmaker bij de N.V. Wollenstoffenfabriek C. Mommers & Co. in Tilburg.

Heel bijzonder: bij K.B. van 21 augustus 1969 werd hem ook de eremedaille in zilver toegekend. Antonius overleed op 31 januari 1978 in Tilburg.

Bij K.B. van 5 april 1961 aan Cornelis Heystek, geboren 4 september 1898 in Colijnsplaat. Hij was kantonnier B bij het Waterschap van Noord-Beveland. Cornelis overleed 28 december 1985 in Middelburg.

Bij K.B. van 20 juli 1966 aan Pieter Heijstek, geboren 26 april 1904 in Klundert. Hij was chef vakman schilder bij de Gemeentelijke Woningstichting in Rotterdam. Pieter overleed 3 januari 1999 in Rotterdam.

Bij K.B. van 15 februari 1968 aan Antonie Cornelis Heijstek, geboren 3 januari 1910 in Almkerk. Hij was machinist bij C.J. van der Hoeven N.V. Antonie overleed 28 december 1997 in Sliedrecht.

Bij K.B. van 17 augustus 1976 aan Adriaan Dirk Heijstek, geboren 20 januari 1920 in Colijnsplaat. Hij was kantonnier bij het Waterschap van Noord-Beveland. Adriaan overleed op 3 juli 1988 in Kortgene.

Tot 1996 bestond de Orde van Oranje-Nassau uit vijf graden en waren er aan de Orde eremedailles in goud, zilver en brons verbonden. Sinds 1996 worden de eremedailles niet meer uitgereikt en zijn deze vervangen door de graad “lid in de Orde van Oranje-Nassau”. Sindsdien zijn de volgende naamgenoten in de Orde opgenomen.

In 2012            Bij K.B. van 26 januari 2012 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks Relaties aan Jannie Gijsbertha Cornelia Ong-Heijstek, geboren 17 juli 1939 in Magelan (voormalig Nederlands-Indië).

In 2014            Bij K.B. van 7 oktober 2013 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Gerrit Cornelis Heijstek, geboren 16 oktober 1945 in Poortugaal.

In 2017            Bij K.B. van 23 januari 2017 aan Catharina Gerarda Vugts-Heijstek, geboren 17 juni 1946 in ’s-Hertogenbosch. Zij bekleedde enige bestuursfuncties in verenigingen en deed vrijwilligerswerk.

In 2020            Elizabeth Maria Wilhelmina van der Doef-Heijstek, geboren 31 mei 1952 in Bilthoven. Zij bekleedde diverse bestuursfuncties en deed veel aan vrijwilligerswerk.

In 2021            Elizabeth Ariaans-Heijstek, geboren 31 december 1953 in Amsterdam.

In 2022            Lieven Jan Heistek, geboren 25 november 1942 in Rotterdam. Hij woont in Ottawa, Canada en kreeg de onderscheiding voor het levend houden van het Nederlandse Cultuurgoed onder de Nederlandse emigranten in Canada.

In 2022            Huibertus Heijstek, geboren 12 augustus 1947 in Almkerk en zijn echtgenote Jozina Hendrika Heijstek-de Zeeuw, geboren 27 april 1948 in Rijswijk N.B.

***