In eerdere verhalen op dit weblog heeft U kunnen lezen over het leven van Willem Heijstek junior (Zwijndrecht 1845 - Salt Lake City 1920) en diens vrouw Neeltje Fontijn (Zaandam 1858 - Salt Lake City 1929). Ook vertelden wij dat beiden in Amerika hun voornaam hadden gewijzigd in resp. William en Nellie en dat de achternaam werd geschreven als Heystek. Wij hielden toen nog de Nederlandse doopnamen aan, maar nu dit artikel over de in Amerika geboren kinderen gaat, gaan we ook de Amerikaanse namen gebruiken.

 

Uit het huwelijk van William en Nellie werden zes kinderen geboren waarvan er twee jong zijn overleden. Wij laten U nu kennismaken met de andere vier kinderen, drie meisjes en een jongen.

 

De hoofdpersonen in dit verhaal, de drie zusters en hun broer Heystek in twee beelden:

Op de linker foto, genomen rond 1890, zittend Peter (van 1879) en Gertrude (1887), staand Kathryne (1877). Op de rechter foto, genomen rond 1900, links nogmaals Gertrude (1887) en rechts Henrietta (1889).

 

 

 

 

Kathryne Heystek

Oudste dochter Kathryne, die in familiekringen Kate werd genoemd, werd geboren in Salt Lake City op 5 december 1877. Evenals haar twee zusters en broer ging ze naar de Washington Grade School in haar woonplaats. Op 6 juni 1900 trouwde zij in Salt Lake City met de daar op 20 juli 1872 geboren Joseph Fielding McKnight.

 

In een eerder artikel werd ook bericht dat de grootouders en ouders van Kate bedankt hadden als lid van de Mormoonse Kerk. Daarom is het opmerkelijk dat het kerkelijk huwelijk van Joseph en Kate wel daar plaatsvond. Beiden stonden ook te boek als lidmaat van de LDS-church, wat staat voor de Latter Day Saints kerk.

 

Het paar kreeg drie dochters en twee zonen, hadden dertien kleinkinderen en ook nog twee achterkleinkinderen. In 1915 verhuisde het gezin naar het eveneens in de staat Utah gelegen Price (Carbon). Daar was Kate vele jaren actief in allerlei kerkelijke en verenigingsactiviteiten. Sommige van die activiteiten waren door haar zelf opgezet, bij andere maakte ze jarenlang deel uit van het bestuur, hetgeen haar in haar woonplaats groot aanzien gaf. Hoewel Kate in een ogenschijnlijk goede gezondheid verkeerde, overleed zij op 30 maart 1949 toch zeer plotseling aan de gevolgen van een hartaanval.

 

Echtgenoot Joseph bekleedde een aantal verantwoordelijke functies alvorens hij in 1921 in zijn woonplaats Price werd benoemd tot directeur van het postagentschap. Niet zomaar een functie, maar een waarvoor hij door de centrale regering in Washington werd benoemd. Hij zou deze taak uitoefenen tot aan zijn pensionering in 1933. Evenals zijn vrouw was ook Joseph zeer actief voor de plaatselijke gemeenschap, maar verrichtte ook het nodige politieke werk voor de Republikeinse partij. Hij overleed op 6 april 1942.

 

Peter Heystek

Peter werd geboren in Salt Lake City op 4 december 1879. Hij trouwde op 27 maart 1913 in Evanston (Wyoming) met Helen Ellouise De Arment, op 27 februari 1879 geboren in Shackeyville (Pennsylvania). Helen studeerde in Michigan en gaf, tot haar huwelijk met Peter, les op scholen in zowel Michigan als Wisconsin. Ook was zij toen actief in de Presbyterian Church.

 

In de eerste jaren van zijn werkzame leven was Peter “candymaker” voor de Sweet Candy Co., hetgeen het best kan worden vertaald als maker van snoepgoed. In 1907 opende hij zijn eerste kruidenierswinkel, een branche die hem na aan het hart lag. Hij verkocht deze zaak in 1927 en begon daarna een nieuwe maar veel grotere soortgelijke zaak.

 

In de nieuwe zaak met links een bediende, dan zijn vader William en rechts Peter zelf

 

Hij hield zijn winkel aan tot 1944, het jaar dat hij zichzelf pensioen gunde. Niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn vader hielpen hem regelmatig. Peter was lid van de First Unitarian Church, een kleine godsdienstige gemeenschap. Ook was hij bestuurslid van de (vrij vertaald) Bond van Kleinhandelaren in levensmiddelen. Peter overleed aan hartfalen op 14 november 1947, zijn vrouw op 27 september 1947. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren en omdat hij, als enige zoon van William en Nellie, de enige drager van de naam Heystek was betekende dat dat onze naam in de omgeving van Salt Lake City niet meer zou voorkomen.

 

Gertrude Heystek

Gertrude, in de familie Gertie, werd geboren in Salt Lake City op 30 juli 1887. Haar schooltijd, zowel de primaire opleiding als de highschool, vond ze niet erg opwindend. Meer plezier had ze van haar opleiding tot secretaresse en in die functie ging ze dan ook in 1905 aan de slag. Met haar ouders en jongere zus Henrietta was ze eens op een bruiloft en ontmoette daar Frank Joseph Erdman, geboren in Albany (New York) op 26 maart 1886. Hij was kort tevoren in Salt Lake City aangekomen en kende er nauwelijks iemand. Het kwam tot meerdere afspraakjes en tenslotte tot een huwelijk, dat op 8 oktober 1908 plaatsvond. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, twee zonen en een dochter.

 

 

In Amerika geboren met Nederlandse eigenschappen

Een zoon schreef over Gertrude: “Moeder had de karaktertrekken van de Nederlanders. Zij werd gekenmerkt door zuinigheid, zindelijkheid en ordelijkheid. Zij was waarschijnlijk de eerste met een wasmachine die toen net op de markt kwam. Zij maakte alle kleding zelf en verstelde deze, indien nodig. Zij bakte brood en spendeerde dagen aan het inmaken van fruit. Vaak kocht zij direct bij de boer om geld uit te sparen hoewel ze met gemak die producten in de winkel kon kopen. Als wij boodschappen moesten doen kreeg je een boodschappenbriefje met de prijzen ernaast en uiteraard afgepast geld.”

 

Frank en Gertrude hielden veel van dansen, zoals de zoon schreef: ”my folks were crazy about dancing, they ‘d go to dances every Saturday night”. Vaak ging zus Henrietta mee, wier man niet zo van dansen hield. Nadat de kinderen het huis uit waren maakten ze mooie reizen en zagen veel staten van de U.S.A. Volgens zijn kinderen was Frank een belezen man, daarentegen las Gertrude niet zo veel. Wel ging ze graag naar haar wekelijkse bridgemiddag en was betrokken bij vele activiteiten in haar woonplaats. Een bijzondere taak was voor haar weggelegd als lid van de Grand Jury, die een belangrijke rol speelt bij gerechtelijke processen. Frank en Gertrude vormden een gelukkig paar tot in 1956 het noodlot toesloeg. Frank was thuis bezig met reparatiewerkzaamheden en stond daartoe op een ladder. Hij kreeg daarbij een hartaanval, viel van de ladder en overleed een paar dagen later, 7 november 1956.

 

 

 

 

 

 

 

De hieropvolgende jaren waren voor Gertrude erg somber en eenzaam. In 1962 kreeg zij een beroerte waaraan zij op 18 juli 1962 overleed. De laatste foto die van haar werd gemaakt in juni 1962 was in kleur, met naast haar dochter Doris.

 

 

 

 

  

Henrietta Heystek

Henrietta, in de familie Retta genoemd, werd in Salt Lake City geboren op 20 mei 1889. Zij trouwde daar op 7 september 1910 met Murray Botsford Howard, geboren in Dorchester (Massachusetts) op 13 april 1888. Konden we bij haar zusters en haar broer foto’s vinden van hun resp. echtgenoten, dat is niet gelukt bij Murray Howard. Retta werkte voor haar huwelijk als telefoniste. In die tijd een bijzonder beroep, immers de telefonie was nog maar een paar decennia ervoor uitgevonden en de mogelijkheden waren nog beperkt.

 

Vanwege de werkzaamheden van haar man zijn ze een paar keer verhuisd. Direct na haar huwelijk woonden ze vier jaar in Seattle, maar kwamen terug naar Salt Lake City toen Murray in 1914 een baan kreeg bij de spoorwegen daar. Nadat hij die functie tien jaar had uitgeoefend werd hij aangesteld als stationschef voor de Bamberger Railroad Co. in Bountiful, eveneens gelegen in de staat Utah. Soms assisteerde Retta haar man bij de uitoefening van zijn werk.

 

Het moet in de familie hebben gezeten, want ook Retta was op een aantal fronten zeer actief voor de gemeenschap. Zo was zij bijvoorbeeld een vooraanstaand lid van de plaatselijke kerk, van het Amerikaanse Rode Kruis en verrichtte zij meerdere werkzaamheden voor de democratische partij.

 

Henrietta en Murray kregen twee zonen en hadden vier kleinkinderen. Zij overleed op 1 december 1941 in Bountiful, Murray overleed in het hospitaal van Salt Lake City op 11 mei 1949.

 

Een dameskransje met daarbij enige familieleden. Staande: geheel links moeder Nellie Heystek-Fontijn,

geheel rechts Gertrude Erdman-Heystek.

Zittend 2e van links schoondochter Helen Heystek – de Arment en uiterst rechts Henrietta Howard - Heystek