Wij zijn de initiatiefnemers van toen nog steeds dankbaar dat zij de Heijstek Familiestichting hebben opgericht en hun Heijstek-stambomen hebben samengevoegd. Ook nu nog besteden zij een deel van hun tijd aan de Heijstek-stamboom maar vinden daarnaast nog ruimte in hun agenda om andere organisaties te ondersteunen.

Onze later ingestroomde web-redacteur Fred Heistek is bijvoorbeeld wekelijks op het Stadsarchief van Delft te vinden om mee te werken aan het aanleggen van indexen zodat data met computers snel is terug te vinden. Op verzoek van de redactie van het Cultuurhistorisch Magazine “Delf” is Fred onlangs door freelance journalist Eric Burgers geïnterviewd over zijn werk daar. De redactie van het magazine alsmede de journalist hebben ons toegestaan het interview op deze website te publiceren.

 Redactie

Oude handschriften ontcijferen is een vak apart

Als gedreven in-kaart-brenger van de eigen stamboom had Fred Heistek na zijn pensionering wel oren naar vrijwilligerswerk voor de Gemeentelijke Archiefdienst, het huidige Stadsarchief Delft. Sindsdien helpt hij tientallen strekkende meters handgeschreven documenten omzetten in historische basisinformatie.

Wat houdt je werk in?

‘Ik ben begonnen met het doorspitten van doop-, trouw- en begraafregisters. De bedoeling is dat namen, adressen, data en belangrijke handelingen worden geïndexeerd zodat het publiek deze voortaan snel kan terugvinden. Later zijn daar notariële akten bijgekomen. Oude handschriften ontcijferen is een vak apart. De ene notaris krabbelt wat neer, de andere schrijft heel zwierig. Dankzij archivaris Bas van der Wulp – hij verzorgt cursussen paleografie – ben ik stijlen en veelgebruikte afkortingen gaan herkennen.’

De krenten in de pap?

‘Ik heb zogenaamde Delftse paspoorten geïndexeerd: vergunningen voor schippers om goederen te mogen vervoeren naar andere plaatsen. In de beschrijvingen lees je de economische ontwikkeling van Delft terug gedurende pakweg anderhalve eeuw, van handel in bier via specerijen naar aardewerk. Peper was inderdaad erg duur. Verder heb ik een boekje in handen gehad waarin schades en vergoedingen staan genoteerd aangaande de ontploffing in 1654 van het Kruithuis – de Delftse Donderslag. Dat geeft een bijzonder inkijkje in een rampzalige gebeurtenis. Ik heb nog gezocht naar de woning van de schilder Carel Fabritius, die toen is omgekomen, maar kon zijn naam niet vinden. In stukken van het Oude en Nieuwe Gasthuis kwam ik loterijen tegen. Sommige lotenkopers schreven een versje op. Dan lees je opeens: “Waerder inden apotheek geen heymelick cruijtt; wat souder menoch kinnecken comen uut.” (Als er in de apotheek geen geheim middeltje was, wat zouden er dan veel kinderen geboren worden).

Wat gaat er nu anders dan in 2008?

‘Toen ik begon kregen we de fysieke documenten in handen, nu kijken we meestal naar een scherm. Letters van inkt en papieren bladzijden spreken mij meer aan dan schermtekst en scrollen. Aan de andere kant: digitalisering maakt thuiswerken mogelijk, wel zo handig tijdens lockdowns. In 2017 was er ook de verhuizing van de Oude Delft naar nieuwbouw in Den Hoorn waar al het materiaal veel beter kan worden bewaard. In het oude pand hadden de vrijwilligers op zolder wel een eigen ruimte, wat onderling contact in de hand werkt, en de klok van de Oude Kerk gaf aan wanneer het koffietijd was.’

Hoe verloopt jouw eigen genealogisch onderzoek?

‘Met drie neven pluis ik uit wie onze voorouders zijn en hoe de familie zich heeft vertakt. Al speurend door archieven en registers zijn we inmiddels in de zestiende eeuw beland. Ene Lodewijk, geboren in Bergeijk, woonde rond 1570 in Uitwijk. Daar loopt het spoor vooralsnog dood. Deze hobby is mettertijd een flink project geworden. Er is een familiestichting opgericht, we houden een website bij en corresponderen tot in Zuid-Afrika met verre verwanten. ‘Ik vermoed dat daar nu meer naamgenoten wonen dan hier.’

Opmerking

Dit interview is eerder gepubliceerd in “Delf”, Cultuurhistorisch magazine voor de regio Delft. Uitgave van de Historische Vereniging Delfia Batavorum in samenwerking met Virtúmedia

***