De smalste letter uit het alfabet is de I die is afgeleid van de Griekse letter jota. Het puntje dat op de letter i staat heet een tittel. Aanvankelijk stond er geen puntje op de i, maar om verwarring te voorkomen werd het later toegevoegd.

Genealogische woorden en begrippen beginnende met de letter 1

Bezit de boer een idelplaetse, dan is hij eigenaar van een onbebouwd terrein, leeg terrein.

Wie aan afgoderij doet, houdt zich bezig met idololatre.

Wol nog niet ontdaan van wolvet noemde men ieckiche wolle.

Ignobel is toch veel mooier dan onedel?

Het merkteken op gewichten is een ijkzel. En iken is ijken of waarmerken.

Een ijsercramer is een ijzerhandelaar.

Opgesloten in het ijzer wil zeggen in de gevangenis.

Aan het insluipen is een ander woord voor illaberen.

Ook vroeger ging veel geld gemoeid met een bruidschat, men noemde het toen illata.

Het is van hem; het is illius.

Bespotten of wel illuderen is nooit gepast.

Illustre staat voor doorluchtig, edel.

Lijkbaar is imbaere.

De imker bezit een imme, een bijenvolk.

De persoon die onmatig drinkt, is immoderare.

Vervelend als iets oninwisselbaar is, het is dan immutabel.

In plaats van iets te verhinderen of te beletten kan je het ook impediëren.

Men spreekt van impedimentum(-a) in het geval van een huwelijksbeletsel, hindernissen.

Aanspraak maken op iets is impetitio.

Vooroudersgelijkheid is implex.

Als je importuin gedrag vertoont, ben je overlastig of onbeschoft. Dus importuneren is lastig vallen, ongelegen komen.

Impositien staat voor indirecte belastingen en een impostmiester is een belastingpachter.

Voor drukwerk kon je naar de impressor.

Impubes ben je als je onmondig bent.

Impudicq gedrag is niet wenselijk, het staat voor onkuis, onschamel en oneerbaar.

In albis (sepultus) is in het wit (begraven), in annum sequentem in het volgende jaar, in armis in het leger en in caelum abiit is naar de hemel gegaan.

In secula seculorum tot in alle eeuwigheid en in tempore clauso in de besloten tijd.

Schadeloos houden, vrij houden of vrijwaren van schade is hetzelfde als indemneren.

De hemdenmaker noemde zich een indusiarius.

Infect ben je als je stinkt of besmet bent.

Is iemand binnen de stad, dan is hij of zij infra urbem.

Kijk goed uit voor een infracteur, het is een inbreker, overtreder.

De leerling is nog inhabijl, hij is onbekwaam.

Een kind kun je inhiberen, iets verbieden.

Inhumata est zij is begraven, inhumatus est hij is begraven.

Indien er sprake is van inimicitie heeft men het over vijandschap.

De verdachte is innavigabel als hij ongevaarlijk is.

Innegebieden is dagvaarden, voor het gerecht roepen.

In plaats van onvoorzien kon mijn inproviso schrijven.

De inquisiteur is een onderzoeker, onderzoekmeester of kettermeester, inquisitie de kerkelijke rechtbank.

Iemand die onverzadelijk is, is insatiabel.

Insolent is ongewoon, overdadig, onbeschaamd of brutaal gedrag.

Terugkomen op werd vroeger geschreven als insterende.

Intercederen is tussenspreken, bemiddelen en intercessie is tussenkomst.

Na interrogeren dat staat voor ondervragen, kwamen de rechters interlocutie; tussenspraak.

Interscriptus is de ondergetekende van bijvoorbeeld een akte.

Is hij gestorven zonder biechtvader, dan schrijft men interstat.

De tijd tussen de (huwelijks) afroepen is interstitium.

Inthimatie is een aankondiging, bekendmaking; inthimatio een aanzegging, inthimere is bekendmaken en intimare dagvaarden, gerechtelijk dagen, aankondigen, vonnis betekenen.

Is de persoon intractabel dat is hij onhandelbaar of bars.

De 1e helft van de maand kan ook worden geschreven als intrante.

Invier heeft niets met tellen te maken, het is een binnenbrand.

Inwater is een binnenwater en een inweg een polderweg.

In vroeger eeuwen liepen veel mensen rond met een iserbrant, een brandmerk.

Dit zijn slechts een beperkt aantal voorbeelden van veranderingen in de Nederlandse taal.

Wordt vervolgd met letter J.

Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van het door de heer André Dumont samengestelde Genealogisch Woordenboek. Wilt u meer oude woorden leren? Kijk dan op www.genealogieonline.nl/woordenboek