Van Slagveld tot Ontslag; deel 2

     Het bewogen leven van Antonius Marius Heijstek   Ommerschans Generaal-Majoor Johannes van den Bosch was een sociaal bewogen officier. Na de beëindiging van zijn militaire loopbaan, was hij de initiatiefnemer van wat genoemd zou worden de Koloniën van Weldadigheid wat later in de volksmond “Het Pauperparadijs” zou worden…

Lees meer