28 jaar na overlijden alsnog onderscheiden

Louis Heijstek werd in Ngawen-Ombo (toenmalig Nederlands Indië) geboren. Zijn vader Maarten Jacob (1872-1914) werd in Rotterdam geboren, maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar het voormalig Nederlands-Indië. Daar groeide hij op en trouwde twee keer, Louis was het tweede kind uit het tweede huwelijk.

Voor de in Indië geboren kinderen Heijstek was 1914 een dramatisch jaar. Op de 23e december van dat jaar kwam hun vader Maarten Jacob door een misdrijf om het leven. Louis was toen elf jaar oud. Hij was niet de oudste zoon, maar voelde wel een grote verantwoordelijkheid. Het was een typering die Louis zijn leven lang bij zich zou dragen.

Als hij 23 jaar oud is trouwt Louis Heijstek met Sie Lian Nio Tjan. Met haar kreeg hij drie kinderen: William Eddy (1928-2020), René (1929) en Ruth Eveline (1933-1983). In januari 1935 komt zijn echtgenote te overlijden. Zij was toen 29-jaar oud. Louis stond er vanaf dat moment alleen voor met zijn drie kinderen. Als kleine landbouwer zorgde hij goed voor de twee zoons en zijn dochter. Hij ging wekelijks op jacht en verzorgde zijn akkers waardoor de kinderen goede producten te eten kregen.

Gelukkig voor hem en zijn kinderen kwam Josephine Anna den Hartog op het pad van Louis. In 1938 trouwde hij haar in Pekalongan. Het nieuwe gezin werd in de navolgende jaren uitgebreid met nog vier kinderen. Eugenie Theresia (1938), Gerard Albert (1940-1989), Maria Margaritha (1942) en Alma Gerardina (1949).

KNIL

Het militaire leven was aan Louis niet voorbijgegaan. Na een dienstplicht van vijf maanden en twee weken in 1923 sloot hij zich op 8 december 1941 aan bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). De Nederlandse Kolonie werd door de Japanners aangevallen. Louis werd tijdens de algemene mobilisatie Landstormsergeant. Ondertussen bezetten de Japanners geheel Java. Louis Heijstek werd op 8 maart 1942 wegens het in bezit hebben van wapens en munitie opgepakt. Hoewel hij alles wat hem ten laste werd gelegd ontkende, werd hij niet overgebracht naar een concentratiekamp, maar als ware hij een crimineel opgesloten in de gevangenis. Pas na de capitulatie werd hij op twee september 1945 vrijgelaten. Lang heeft Louis niet van deze vrijheid kunnen genieten. Een maand nadien werd hij opnieuw opgepakt. Ditmaal door Indonesische vrijheidsstrijders. Deze hechtenis duurde een jaar. Vier dagen nadat hij in 1946 was vrijgelaten meldde Louis zich opnieuw bij het KNIL.

Op de 21e mei 1948 ging Louis Heijstek met groot verlof en op de 25e juni 1950 werd hij door het KNIL eervol ontslagen. Hiermee was zijn militaire leven ten einde gekomen. Tien jaar van zijn leven had hij onder zware omstandigheden moeten doorbrengen en zich veel opofferingen moeten getroosten. Dat rechtvaardigt een erkenning.

Nederland

Louis zag geen toekomst meer in het voormalige Nederlands Indië dat ondertussen Indonesië was geworden. Met pijn in het hart verliet hij zijn geboortegrond en scheepte het gezin in voor een reis naar Nederland waar hij een woonplek vond in Zuid-Holland. Twee dagen voor zijn negentigste verjaardag is Louis Heijstek in Voorhout overleden.

Zoon René Heijstek die naar de USA is geëmigreerd en ondertussen de leeftijd van negentig jaar is gepasseerd, kan zich van zijn vader herinneren dat die niet veel heeft gesproken over zijn KNIL-ervaringen. Daar wenste hij zijn kinderen niet mee lastig te vallen. Toch, zo vindt hij, is het belangrijk dat het “verhaal” verteld blijft en herinneringen aan zijn vader levend worden gehouden.

Erkenning

Op vrijdag 23 april 2021 werd op het Nederlandse Consulaat in San Francisco en in aanwezigheid van familieleden Louis Heijstek geëerd. Aan hem werd postuum door de minister van Defensie het Mobilisatie-Oorlogskruis toegekend. Zijn nu bejaarde zoon René heeft de versierselen met bijheboren oorkonde in ontvangst mogen nemen. Tot aller verrassing werd aan Louis tevens het Ereteken Orde en Vrede toegekend. Ook die versierselen en bijbehorende oorkonde mocht een geëmotioneerde René ter hand nemen.

Het Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK) werd in 1948 ingesteld door koningin Wilhelmina voor personen die gedurende de Tweede Wereldoorlog tenminste 6 maanden in militaire dienst waren. Niet iedereen heeft destijds de medaille ontvangen, daarom wordt er zo nu en dan nog een uitgereikt, maar dan postuum.

 Links het Mobilisatie-Oorlogskruis, rechts het Ereteken Orde en Vrede

Opmerking:

In het jaar 2020 was op hetzelfde consulaat postuum aan Anthonie Heijstek (1897-1943), de broer van Louis, het Oorlogsherinneringskruis toegekend.

Lees ook:

De Indische tak van de Heijstek familie

Het graf van Maarten Jacob Heijstek gevonden