Seuns van Doornkom, Klipfontein, Leeuwdoorns, Lisbon, Vaalkop en Waaikraal

Hendrik Heijstek

Hendrik Heystek

Het is 10 juli 1850 als hij in Giessen ter wereld komt. Als twaalfjarige vaart hij samen met de familie vanaf Nederland naar Kaapstad en reist vervolgens naar Rustenburg. De eerste jaren na zijn aankomst in Transvaal neemt hij deel aan het onderwijs. Jaren later zou Hendrik Heijstek zelf als onderwijzer voor de klas komen te staan. Weer later is hij op kleine schaal gaan boeren op de plaats Doornkom, Zwartruggens.

Op de 11e januari 1879 , Hendrik is dan 29 jaar trouwt hij Hendrina Petronella Mostert. Een jonge dame die dan negentien jaar oud is en geboren in Rustenburg. Hendrik en Hendrina worden de ouders van zes kinderen.
Jan (1879-1932)
Elsab Cornelia (1881-1885)
Philippus Jacobus (1883-1976)
Johanna Roza (1885-1970)
Hendrik (1887-1947)
Mathys Johannes (1889-1947)

Gedurende de drie jaar durende oorlog werd Hendrik Heijstek krijgsgevangen gezet en gedeporteerd naar Ceylon waar hij twee vast werd gehouden in het concentratiekamp Diyatalawa.

Diyatalawa gevangenkamp in Ceylon

Bekend is geworden dat Hendrik tijdens zijn verblijf in het kamp een gedetailleerd dagboek heeft bijgehouden dat in Zuid Afrika is gepubliceerd. Helaas hebben we dat niet ter hand kunnen krijgen.

achter vlnr Jan heystek, Philippus Heystek, Mathys Heystek, Johanna Heystek, Hendrik Heystek
midden Augusta, Magdalena Gililand, Hendrik Heystek sr, Hendrina Mostert, George Taylor, Martha de Villiers met op schoot Johanna Barbara
voor James Heystek, Hendrik Heystek en de drie zoons van Taylor (Edward, Leon en Percival)

Bij zijn terugkomst in Afrika moest Hendrik vaststellen dat hij geen bezittingen meer had. Zodoende moest hij alles opnieuw opbouwen. Hij scharrelde weer een klein boerderijtje bij elkaar.

De laatste jaren van zijn leven woonde Hendrik in bij Philippis Jacobus, zijn tweede zoon. Zo maakte hij nog mee dat op 31 mei 1910, precies acht jaar na het einde van de Tweede Boerenoorlog, de Unie van Zuid-Afrika gesticht. Deze unie bestond uit de republieken Kaapkolonie, Natal, Oranje Vrijstaat en Transvaal.

Hendrik Heijstek bereikte de mooie leeftijd van 87 jaar. Hij overleed in Rustenburg op 29 januari 1938. Zijn vrouw Hendrina was in 1926 reeds gestorven.

Wordt vervolgd