Bij het ontstaan van de stichting kenden de initiatiefnemers elkaar door hun gezamenlijke hobby: Genealogie. Genealogie is de wetenschap van het stamboomonderzoek, ofwel het onderzoek naar de ontwikkeling en verwantschap van families. De initiatienemers heten allen Heijstek, echter op verschillende wijzes geschreven. Dat was in het verleden niet verwonderlijk, want een ambtenaar of een andere persoon die kon schrijven, die schreef maar op wat hij hoorde. Het kwam zelfs voor dat in één en dezelfde akte van een notaris over één persoon met de naam Heijstek, dat zijn naam op verschillende wijzen werd genoteerd. Wij vonden tot op heden onze oudste voorvader in Uitwijk (Land van Heusden en Altena). Lodewijk Heijstek leefde volgens akte uit 1600 in Uitwijk en wij schatten dat hij omstreeks 1570 werd geboren. Ondertussen is uit onderzoek naar voren gekomen dat deze Lodewijk afkomstig zou zijn uit Bergeijk.

 

Wij weten inmiddels door DNA-onderzoek dat de Zeeuwse tak uit Colijnsplaat ook tot onze tak behoort. Als u op de link hieronder klikt, dan komt op een pagina met alle nakomelingen van Lodewijk Heijstek, voor zover wij die nu kennen. U komt terug op deze pagina als u in het venster van het parenteel rechtsboven op het kruisje klikt.


Klik hier voor ons volledige familiebestand.

 

U kunt zich op deze pagina registreren als gebruiker door op de link Aanmelden te klikken. Die staat helemaal bovenaan de pagina. Dan komt u op een scherm waar u zich kunt aanmelden. Na uw aanmelding kunt u uw eigen gegevens en die van uw naaste familie bekijken en aanvullen of corrigeren.

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‎(Verordening EU 2016/679, hierna AVG)‎ en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In een Privacyverklaring wordt in detail uiteengezet hoe de Heijstek Familiestichting met uw persoonsgegevens omgaat en hoe wij deze registreren en verwerken. U kunt de privacyverklaring aanvragen bij de Functionariss Gegevensverwerking, info@heijstekfamilie.nl
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *